fbpx

Blog

Voorwaarden en Condities

Voorwaarden voor excursies "Road Trip Bulgaria

 

De prijs is inclusief:

Entreegelden volgens opgegeven excursie

Vouchers volgens de gekochte tour.

Inbegrepen Kilometers volgens de ticketgegevens.

● Volle tank Benzine/Diesel

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Toll - vignet voor het grondgebied van de Republiek Bulgarije

CDW - beperking van aansprakelijkheid voor schade tot het bedrag van de waarborgsom. Geldig bij het overleggen van een proces-verbaal van de verkeerspolitie. Geldt niet voor het gebruik van drugs, alcohol of andere bedwelmende middelen, evenals het niet naleven van de verkeerswetgeving

TP - beperking van de aansprakelijkheid bij diefstal tot het bedrag van de waarborgsom. Deze is alleen geldig op vertoon van een proces-verbaal van de verkeerspolitie en teruggave van de documenten en sleutels van de huurauto

Vervangwagen in geval van technisch probleem

● 20% BTW

Let op: Avatar Tour OOD behoudt zich het recht voor om de geboekte auto te vervangen door een auto van een hogere klasse.

 

Gespecificeerde voorwaarden:

1. De HUURDER zal van Avatar Tour OOD een link ontvangen met alle informatie over de gekochte excursie, d.w.z. een kaart met spelden die de hoogtepunten van de reis voorstellen. Elk van de pins bestaat uit een video/foto's/audio gids en een navigatie pijl die Google maps zal laden.

2. De limiet van het aantal afgelegde kilometers voor deze excursie is aangegeven in het beschrijvingsveld van de specifieke reis. Dit omvat 15 % meer dan de geschatte afstand, veroorzaakt door onverwachte omstandigheden.

3. Alle parkeerkosten zijn voor rekening van de HUURDER.

4. De HUURDER ontvangt een tankkaart voor "Shell tankstations" beperkt tot het bedrag van BGN100 per dag in het geval de voorziene hoeveelheid niet voldoende is voor de specifieke excursie.

5. Het voertuig wordt aan de HUURDER ter beschikking gesteld voor de tijd tussen 08:00 AM en 09:00 PM op de overeengekomen datum(s). Het moet binnen de genoemde periode worden teruggebracht. Voor elk begonnen uur na 21.00 uur wordt een toeslag van BGN 20,00 in rekening gebracht, te betalen aan de vertegenwoordiger van het agentschap.

6. Voor elke 1 km meer dan de aangegeven kilometers per gekochte excursie wordt een extra vergoeding van BGN 0,60 in rekening gebracht, te betalen aan de vertegenwoordiger van Avatar Tour OOD. De kilometers zullen worden bepaald door de kilometerteller die het verschil aangeeft tussen de positie bij het vertrek en de teruggave van het voertuig.

 

Annuleringsbeleid

7.1 Indien HUURDER de excursie annuleert worden door AVATAR TOUR OOD de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

a. Tot 48 uur voor aanvang van de excursie: volledige terugbetaling van het voorschot.

b. Tussen 48 en 24 uur voor aanvang van de excursie ontvangt de HUURDER een virtuele voucher ter waarde van het vooruitbetaalde bedrag. Deze voucher kan tot 12 maanden na uitgiftedatum worden gebruikt voor toekomstige huur. Indien de HUURDER niet van plan is of niet in de gelegenheid zal zijn om de voucher in te wisselen voor diensten van Avatar Tour OOD, binnen 12 maanden na uitgiftedatum, kan de HUURDER de voucher inwisselen voor 50% van de nominale waarde minus administratiekosten.

c. Minder dan 24 uur voor het begin van de excursie of in geval van no-show: geen terugbetaling

7.2 Indien de klant genoodzaakt is zijn reservering op het laatste moment (minder dan 24 uur voor aanvang van de huur) te annuleren als gevolg van het uitroepen van de noodtoestand in zijn land en het sluiten van de grenzen, en als gevolg daarvan het annuleren van de vlucht, dan wordt de periode van kosteloze annulering van de bestelling verlengd tot het moment van aanvang van de excursie. Er zullen geen kosten in rekening worden gebracht en de volledige vooruitbetaling voor de volgende huur zal worden ingehouden. Het vooruitbetaalde bedrag wordt niet terugbetaald, maar de klant krijgt wel een virtuele voucher ter waarde van het vooruitbetaalde bedrag. Deze voucher kan gedurende 12 maanden worden gebruikt voor toekomstige huur. Indien de HUURDER niet de intentie heeft of niet de mogelijkheid zal hebben om de voucher in te wisselen voor diensten geleverd door Avatar Tour OOD, binnen 12 maanden na uitgiftedatum, kan de HUURDER de voucher inwisselen voor 50% van de nominale waarde minus administratiekosten. Indien de vlucht van de klant is geannuleerd als gevolg van de invoering van een noodtoestand en hij niet in staat is geweest om zijn huur te realiseren, maar dit NIET aan de HUURDER heeft gemeld, voor aanvang van de reservering, zal de aanbetaling volledig in mindering worden gebracht.

7.3 Niet verschijnen, in alle volgende gevallen van niet verschijnen, wanneer de excursie niet vooraf is geannuleerd, worden de door de HUURDER betaalde bedragen niet gerestitueerd en wordt de reservering geannuleerd: a. wenst de reservering te annuleren maar ons niet voor aanvang van de huur op de hoogte stelt; b. door omstandigheden de auto niet op de afgesproken tijd en datum afhaalt en ons niet op de hoogte stelt. c. nalaat een geldige identiteitskaart, rijbewijs te overleggen die vereist zijn bij het in ontvangst nemen van de auto; d. niet over voldoende middelen beschikt om de volledige prijs van de reservering te betalen en/of niet in staat is een waarborgsom voor de auto achter te laten volgens de voorwaarden voor de desbetreffende klasse.

7.4 De terugbetaling geschiedt via dezelfde betalingswijze. In het geval van creditcards die maandelijks in rekening worden gebracht, wordt het bedrag aan het einde van de lopende factureringsperiode gecrediteerd. Het precieze tijdstip van de terugbetaling hangt af van de kredietkaartovereenkomst van de gebruiker. De terugbetaling via bankoverschrijving gebeurt binnen zeven bankwerkdagen. Eventuele administratie- en of bankkosten zijn voor rekening van de HUURDER.

8. Verlenging van de reservering na de aanvang van de excursie: Indien de HUURDER zijn reservering wenst te verlengen, is het noodzakelijk dat hij een aanvraag per e-mail of per telefoon stuurt naar de vertegenwoordiger of het agentschap, contactgegevens zoals in het reisschema. adviseren dat de HUURDER zo vroeg mogelijk om een verlenging van de reservering van de HUURDER vraagt.

9. Avatar Tour OOD behoudt zich het recht voor om de hotelboeking te wijzigen in een boeking van ten minste vergelijkbare kwaliteit en u zult zo spoedig mogelijk van eventuele wijzigingen op de hoogte worden gesteld.

 

Voorwaarden met betrekking tot de huur van het voertuig

1. Deze voorwaarden zijn rechtsgeldig en overeengekomen tussen Avatar Tour OOD en HUURDER.

2. De HUURDER en extra bestuurders moeten minimaal 22 jaar oud zijn en minstens één jaar in het bezit zijn van zijn/haar rijbewijs en een geldige identiteitskaart of paspoort en rijbewijs kunnen voorleggen. Fotokopieën van documenten of per e-mail verstuurde documenten worden geaccepteerd. Het gehuurde voertuig mag alleen worden bestuurd door personen die in het contract staan vermeld en door het agentschap Avatar Tour OOD zijn geautoriseerd.

3. Voor niet-EU-burgers moet een internationaal rijbewijs worden voorgelegd bij het ophalen van de auto. Bij een verblijf in Bulgarije van minder dan zes maanden is een gewoon rijbewijs alleen aanvaardbaar met een kopie van de instapkaart of een stempel in het paspoort, die de datum van binnenkomst in het land valideert.

4. Alle wegenbelastingen voor het grondgebied van de Republiek Bulgarije zijn betaald en inbegrepen in de prijs.

5. Bezorgkosten: Gratis binnen de grenzen van het skioord.

6. Incassokosten: Gratis bij het hotel.

7. Collision damage Waiver (C.D.W.) en Theft Protection (T.P.): C.D.W. en T.P. zijn inbegrepen zonder extra kosten met uitzondering van schade veroorzaakt onder de carrosserie van de auto en voor de banden - veroorzaakt door nalatigheid. C.D.W. is alleen geldig indien een protocol van de politieautoriteiten wordt overlegd. Dekt geen schade aan het voertuig als gevolg van het rijden onder invloed van alcohol, andere bedwelmende middelen of als gevolg van het overtreden van de Bulgaarse verkeerswetten. T.P. is alleen geldig als een protocol van de politieautoriteiten wordt overlegd en de autosleutels en documenten worden teruggegeven.

8. Het voertuig mag alleen binnen de grenzen van de Republiek Bulgarije worden gebruikt.

9. Huurder huurt het voertuig beschreven in de "Checklist" die Huurder zal ondertekenen bij aflevering van de auto en de volledige naam, adres en rijbewijsgegevens van Huurder verschijnen op het Reserveringsformulier.
Voorwaarden voor "Road Trip Bulgarije"
excursies

10. Bij het lezen van dit document verklaart HUURDER dat, HUURDER instemt met en akkoord gaat met de voorwaarden en bepalingen ervan.

11. Een borgsom van 200 euro is vereist. De geaccepteerde betalingswijzen zijn Visa en Mastercard, of contante betaling te voldoen tijdens de afhaalprocedure. De HUURDER moet de borgsom achterlaten met een op zijn naam uitgegeven kaart (Visa of Mastercard). Met uitdrukkelijke bevestiging van Avatar Tour OOD kan de borg ook contant of via bankoverschrijving betaald worden, aangezien het vereiste bedrag hoger is dan 100%. Avatar OOD behoudt zich het recht voor om een aanbetaling in contanten te weigeren. Huurder ontvangt het volledige bedrag terug bij inlevering, na inspectie van de auto.

 

Gebruik van het voertuig

1. Door bij aflevering van de auto de "Checklist" te ondertekenen, geeft de HUURDER toe het voertuig in goede orde en staat te hebben ontvangen.

2. De HUURDER zal het voertuig met alle banden, de beschikbare gespecificeerde instrumenten, de documenten, de accessoires en de uitrusting terugbrengen naar het station waar het voertuig werd gehuurd of op een in het reserveringsformulier/de controlelijst vermelde plaats, op de aangegeven datum.

3. Het voertuig mag niet worden gebruikt:
- voor het duwen of slepen van een voertuig met aanhangwagen;
- in wedstrijden;
- voor betaald personenvervoer;
- door personen die onder invloed van alcohol of drugs verkeren;
- voor illegale doeleinden of voor het vervoer van goederen;
- terwijl het overbeladen is: bijvoorbeeld door meer passagiers te vervoeren dan volgens de kentekenpapieren is toegestaan;

 

Schade of verliezen en respectieve sancties

In de volgende gevallen is er geen dekking en moet de HUURDER het totale bedrag van de schade of het verlies betalen:

1. De schade aan of diefstal van het voertuig wordt niet onmiddellijk gemeld aan de plaatselijke politie en aan Avatar tour OOD en er wordt een schriftelijk politierapport verstrekt;

2. De autosleutels en documenten worden niet teruggegeven in geval van diefstal;

3. Schade aan de onderkant van het voertuig; beschadiging of diefstal van banden, wielvelgen en beschermhoezen;

4. Schade veroorzaakt aan het gehuurde voertuig als gevolg van terreinrijden;

5. Elke gebeurtenis die het gevolg is van alcohol- of drugsmisbruik;

6. Voertuig wordt gebruikt door onbevoegde bestuurder of de bestuurder is niet in het bezit van het vereiste rijbewijs;

7. Smokkel van goederen of personen;

8. Alle ongeoorloofde reparaties.

9. In geval van schade of diefstal van de auto is de HUURDER verplicht alle benodigde documenten van de politie te overleggen. Anders is de huurder aansprakelijk voor het volledige bedrag van de respectievelijke schade of verzekeringsbedrag in geval van totaal verlies of diefstal.

10. Verloren autopapieren: Een boete van € 200 is van toepassing.

11. Verloren autosleutels: De HUURDER dient de kosten voor repatriëring van de auto en de inzittenden, alsmede de kosten voor het maken van nieuwe autosleutels voor zijn rekening te nemen.

12. Verkeersboetes: Bonnen en daaropvolgende administratieve sancties voor verkeersovertredingen tijdens de huurperiode, zijn voor rekening van de HUURDER.

 

Na betaling en met de onderhavige overeenkomst, verhuurt AVATAR TOUR OOD aan de HUURDER de auto voor de huurperiode, de huurprijs en andere voorwaarden die in detail als volgt zijn bepaald:

1. De auto wordt aan de HUURDER afgeleverd in goede staat, technisch in orde en aangevuld, met uitrusting, accessoires en documenten, zoals: inschrijvingsbewijs, verzekeringspolis "3rd party liability", sleutels inclusief afstandsbediening.

2. De HUURDER is gehouden:
a. tijdens de overeengekomen huurperiode de nodige zorg te besteden aan de auto en alle technische voorschriften voor het gebruik van de auto, de door AVATAR TOUR OOD gegeven instructies alsmede de Algemene Voorwaarden van de verzekeraar bij de verzekeringspolis van de auto, waarvan de HUURDER bij ondertekening van dit contract een kopie heeft ontvangen, na te leven;

b. de auto te beschermen tegen inbreuken door hem op een veilige plaats te parkeren (parkeerplaats en/of garage), met alle beschermingsinrichtingen van de auto ingeschakeld en alle nodige veiligheidsmaatregelen genomen;

c. de auto niet aan een ander af te staan, noch de sleutels, de startonderbrekers en de sleutels van de beveiligingsinrichting, de bijhorende afstandsbediening, het inschrijvingsbewijs en/of een ander autodocument in de auto te laten liggen;

d. AVATAR TOUR OOD schadeloos te stellen in geval van uitval, beschadiging of verlies tijdens de exploitatie van de auto ten gevolge van een door de verzekeringspolis niet gedekte gebeurtenis of in geval de verzekeraar weigert de verzekeringsvergoeding uit hoofde van de geclaimde schade uit te keren;

e. in geval van een auto-ongeval, beschadiging of defect aan de auto of het optreden van een ander verzekerd voorval, dit zo snel mogelijk te registreren door de plaatselijke politie/verkeerspolitie in te lichten om een schriftelijke verklaring over het ongeval/voorval en andere vereiste documenten op te stellen, alsook AVATAR TOUR OOD op de hoogte te brengen op het moment van het voorval;

f. Aan de AVATAR TOUR OOD alle kosten te betalen voor reparaties van de auto in gevallen waarin het servicestation vaststelt, dat de schade het gevolg is van verkeerd gebruik van de auto, verkeerd rijgedrag en/of een fout van de bestuurder (met uitzondering van de gevallen van normale slijtage, technische en constructiefouten, gebruik van reserveonderdelen van lage kwaliteit, enz. die niet als schuld van de HUURDER kunnen worden beschouwd);

g. het voertuig niet door een andere persoon te laten besturen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de AVATAR TOUR OOD;

h. bij het verstrijken van de huurtermijn of bij voortijdige beëindiging van de contractuele betrekkingen, de auto aan AVATAR TOUR OOD af te leveren op de in deze overeenkomst bepaalde tijd en plaats binnen de door AVATAR TOUR OOD vastgestelde werktijden.

i. de auto in goede technische staat en werkende staat (slijtage wordt in aanmerking genomen) in te leveren, samen met alle accessoires, uitrusting en documenten, zoals bepaald in de checklist.

k. De HUURDER is volledig verantwoordelijk voor alle administratieve boetes en/of voor alle andere administratieve geldboetes, opgelegd in verband met het gebruik en het besturen van het voertuig en voor elke individuele

l. AVATAR TOUR OOD schadeloos te stellen voor alle geleden schade in het geval de Verzekeraar weigert de verzekeringsvergoeding te betalen onder de geclaimde schade (partij of volledig) in de gevallen waarin:
- een persoon, die niet in het bezit is van een rijbewijs, of niet naar behoren door AVATAR TOUR OOD is gemachtigd om de auto te besturen;
- wordt bewezen dat de bestuurder van de auto alcohol of een ander bedwelmend middel heeft geconsumeerd;
- bij het optreden van een verzekerde gebeurtenis verzuimt om aan AVATAR TOUR OOD alle vereiste documenten ter bescherming van zijn belangen te verzekeren of te verstrekken ten overstaan van de Verzekeraar;
- de auto werd gebruikt bij het plegen van een kwaadwillig misdrijf dat door de bevoegde autoriteiten werd vastgesteld overeenkomstig de bij de wet voorziene procedure;
- de auto werd gebruikt voor het verlenen van taxidiensten en "rent a car"-diensten tegen betaling, evenals voor het vervoer van goederen die door de wet verboden zijn;
- de auto werd gebruikt voor het trekken /slepen/ van een andere auto, racen en/of voor training;
- de gebeurtenis die zich heeft voorgedaan wordt niet gedekt door de verzekeringspolis overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van de Verzekeraar;

3. AVATAR TOUR OOD heeft het recht toezicht te houden op het overeengekomen gebruik van de auto door de nodige preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van technische schade
(met uitzondering van de gebruikelijke schade als gevolg van normaal en behoorlijk gebruik), alsmede ter voorkoming van mogelijke verliezen en schade;

4. In geval van niet-naleving door de HUURDER van zijn verplichtingen onder punt 2 met betrekking tot de werking en de veiligheid van de auto, alsook het verbod om de auto, zijn documenten en bezittingen aan een andere persoon over te laten, heeft AVATAR TOUR OOD het recht om het contract eenzijdig, zonder enige kennisgeving, op te zeggen. De beëindiging van het contract zal gebeuren door een schriftelijke kennisgeving aan de HUURDER op zijn opgegeven postadres. De auto moet op dezelfde dag bij AVATAR TOUR OOD worden ingeleverd binnen de door AVATAR TOUR OOD vastgestelde werkuren.

5. In geval van autopech die als schuld van de HUURDER wordt beschouwd, heeft AVATAR TOUR OOD het recht om het contract eenzijdig te beëindigen vanaf de datum waarop de schade werd vastgesteld.

6. In geval van een defect aan de auto dat niet kan worden beschouwd als een fout van de HUURDER, moet AVATAR TOUR OOD de auto vervangen door een geschikt voertuig.
De HUURDER zal zo snel mogelijk gebruik maken van de contactgegevens zoals vermeld in het reisschema.
Indien het voor AVATAR TOUR OOD onmogelijk wordt om een dergelijk voertuig ter beschikking te stellen, eindigt het contract vanaf de datum en het tijdstip van de melding. In dit geval zal AVATAR TOUR OOD aan de HUURDER een virtuele voucher bezorgen ter waarde van de vooruitbetaling van een eventueel gemiste, kilometer-, evenement- en/of restaurantreservatie en zal AVATAR TOUR OOD zorg dragen voor de repatriëring van de HUURDER en zijn gezelschap.

7. In geval van schade aan het gehuurde voertuig, die niet te wijten is aan de normale slijtage, is de HUURDER verplicht het eigen risico te betalen volgens de geldende algemene voorwaarden van de AVATAR TOUR OOD voor het huren van een auto.

8. Alle kennisgevingen tussen de partijen worden geacht correct te zijn geadresseerd indien zij worden gezonden aan het adres van de respectieve partij, dat in deze overeenkomst is vermeld.

9. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de betaling door Avatar Tour OOD is ontvangen.

10. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn vastgelegd en door naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers van de partijen zijn overeengekomen en ondertekend.

11. Alle geschillen in verband met de nakoming van de uit hoofde van deze overeenkomst aangegane verplichtingen, met inbegrip van die betreffende de uitlegging, geldigheid en beëindiging ervan, zullen door de partijen in een geest van wederzijds begrip en goede wil worden opgelost door middel van een overeenkomst, en indien een dergelijke overeenkomst niet door middel van het Bulgaarse recht kan worden bereikt.

12. Indien een van de bepalingen van deze overeenkomst in bepaalde mate ongeldig of niet-afdwingbaar is, wordt deze vervangen door de dwingende bepalingen van de wet en leidt zulks niet tot de ongeldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst.

13. De HUURDER dient zich ervan bewust te zijn dat het teruggegeven voertuig bij het inchecken alleen visueel wordt gecontroleerd op duidelijke gebreken en stemt ermee in dat elk later ontdekt gebrek, veroorzaakt door de HUURDER of de bijrijder, dat bij deze teruggavecontrole niet kon worden ontdekt, door AVATAR TOUR OOD zal worden gevorderd op basis van een deskundig oordeel.

 

VERHUURDER verklaart dat:

1. Ik ben op de hoogte van het beleid inzake de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens van de bedrijven van de AVATAR TOUR groep. Aanvullende informatie kan hier gevonden worden

2. De HUURDER verklaart dat de boeking, hetzij via een vertegenwoordiger van Avatar Tour OOD, hetzij door het invullen van het online formulier, volledig en naar waarheid is ingevuld. Discussies of prijsverschillen als gevolg van onjuiste invoer van de boeking, hetzij met Avatar Tour OOD hetzij met een leverancier d.w.z. Restaurants, Musea, Evenementen, Accommodaties etc., zijn voor rekening en verantwoordelijkheid van de HUURDER.

3. Ik bevestig de waarheidsgetrouwheid van de door mij in deze verklaring en in de bovengenoemde Overeenkomst verstrekte omstandigheden (gegevens) en het recht van AVATAR TOUR OOD om deze te allen tijde te controleren. 4. Alle vereiste informatie is door mij verstrekt, om door AVATAR TOUR OOD te worden gebruikt voor de doeleinden van de bovengenoemde Overeenkomst en in overeenstemming met deze verklaring.

Inloggen

Voorwaarden en Condities

Voorwaarden en Condities

Er zijn geen gegevens gevonden

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in

Adres

184 Mayfield St. Hopewell
Junction, NY 12533

Telefoon

E-mail